Kategoriler
ateş kitaplığı

Akan Sular Gibi

Ahmet Ateş

Ali Bey göçebe bir ailenin oğludur. Antep Lisesi’nde öğretmenlerinin zorlamasıyla İstanbul’a 1940’ların ortalarında Türk Dili ve Edebiyatı okumaya gider. Türkiye’deki toplumsal çelişkiler onu düşünmeye ve birtakım eylemlere iter.

Ali Bey öldüğünde yeğeni Can onun ömür boyu biriktirdiği kitap ve doldurulmuş defterleriyle baş başa kalır. Bir defterde rastladığı harf çevrimi metni Can’ın hayallerini ve hayatını değiştirir.

Metin 1240 Babalılar kıyımı sonrası 1260-70 arasında Anadolu, Suriye, Mısır üçgeninde göçebelerin iktidarın baskısı altında yaşama savaşını örgütlemeye çalışan Baba İlyas’ın küçük oğlu Muhlis Bey’indir.