Kategoriler
başka bi' dünya kitaplığı

Sosyalizme Çağrı

Gustav Landauer

“Ve devlet tüm bu ruhsuz saçmalık, karışıklık, zorluk vesoysuzluk ortasında düzene ve yaşamaya devam olanağı yaratmakiçin vardır: Okulları, kiliseleri, mahkemeleri, hapishaneleri,ıslahhaneleri ile devlet; ordu ve polisi ile devlet;askerleri, memurları ve fahişeleri ile devlet.Ruhun ve içsel zorlamanın (içtepi) olmadığı yerde bir dışgüç, sistemli bir düzenleme (regimentation), devlet vardır.Ruh nerede ise orada toplum vardır. Nerede ruhsuzlukvarsa orada devlet vardır. Devlet, ruhun vekilidir.”