Kategoriler
başka bi' dünya kitaplığı

Anarşizm ve Din

Alişan Şahin

Yahudi, Hristiyan ve İslam Düşüncesinde Anarşizm

Söylenen ve söylenmesi gerekenler söylenmiştir kitabın içerisinde. Bir çeşit derleme olan bu kitaptaki makalelerin temel özelliği görülebileceği ve anlaşılabileceği gibi bir taraftan Anarşizm ve Din ilişkisini ele almakta, bir diğer taraftan şiddet üzerine yürüyen ve aslında yürümesi gereken teorik tartışmalara dinsel bir tartışmayı Tolstoy’dan hareketle yürüterek sunmaktadır. Bir başka boyutu ise “İslam ve Anarşizm arasında aslında bir bağlantı olur mu?” gibi bir soruya yanıt olması anlamında İslam ve anarşizm ilişkisi ve olasılıkları üzerine makaleler yer almaktadır.