Kategoriler
itaatsiz kitaplığı

Élisée Reclus’un Modern Toplum, Tarih ve Politika Yazıları

Jacques Élisée Reclus

Jacques Élisée Reclus coğrafyacı ve anarşist olmak bakımından da Kropotkin’den sonra en fazla tanınan yazar ve Kropotkin’in yakın arkadaşı. 20 yılda yazdığı 19 ciltlik (La Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes (“Universal Geography”)” adlı eseriyle biliniyor. Buralarda pek bilinmese de birçok alanda yazdığı makaleleri ve eserleri ile bilinir. Evlilik karşıtı, Nüdizm savunuru ve vejeteryandır.

Bir eserinde şöyle der:

“Sizin tarafınızda yönetici sınıfa dahil edilen bir işçi, artık diğer zalimlerle birlikte eşit şartlarda konuşabiliyorken, nasıl olur da aynı kalabilir? Bir “sanayi önderi” tarafından çağrıldıklarında ya da Kral onları sarayının hazine dairesine davet ettiğinde, onlardan herhangi birinin bütün yüzüne sıvanmış olan yaltaklanmaya bir bakın!

“İdare”nin atmosferi derin solumaya elverişli değildir; yozlaşmıştır. Eğer aranızdan birisini kirli bir yere gönderirseniz, yanınıza geri döndüğünde pislik içinde olmasına şaşırmamak zorundasınız.

Bu anlamda, özgürlüğünüzü bırakmayın.”