Kategoriler
itaatsiz kitaplığı

Belediyecilik Hayalleri:

John Clark

Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi

Clark Makaleye şöyle başlar:

“Eko-komüniter politika –ki ben Bookchin’in liberter belediyeciliğinin karşısında durmaktayım– böyle bir vizyonu toplumsal pratikte anlama projesidir. Eğer toplumsal ekoloji doğa ve toplumun daha geniş diyalektiği bağlamında toplumun diyalektik işleyişini anlama teşebbüsü ise, eko-komüniteryanizm bu kavrayışla uyumlu bir yaşam şeklini yaratma projesidir. Bu felsefi ve pratik perspektiften başlayarak Bookchin’in politikasının sadece teorik tutarsızlıkla mülhem olduğunu değil, aynı zamanda bir ekolojik ve komüniter pratiğin güvenilebilir bir klavuzu olması için tarihsel zeminden yoksun olduğunu da tartışacağım.”

John Clark’ın bu makalesinin kimi problemlerden arındırılmış hali “Impossible Community” adıyla yayınlanmış olan kitabının içinde “Beyond the Limits of the City: A Communitarian Anarchist Critique of Libertarian Municipalism” başlığıyla bulunmaktadır. Çevirdiğimiz metin internet ortamında bulunan ve İngilizcesine herkesin ulaşabileceği metindir. Düzeltilmiş metin değil de bu metni yayınlanmamızın nedeni eski metnin hali- hazırda çevrilmiş olmasıydı. Ve ayrıca Tartışmanın ilk metni olması dolayısıyla da önem arz etmektedir. Anarşist ve Sosyal ekolojistler arasında var olan ve devam eden tartışmaların çevrilmesi ve sunulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.